Pravidlá pre navrhovanie roštov

Nosnosť roštov zavisí od svetlosti profilov oceľovej konštrukcie. Vzdialenosť nosný profilov určuje nosný rozmer roštu. Inak povedané nosný rozmer je rozstup nosníkov oceľovej konštrukcie. Minimálne uloženie roštov na nosnej konštrukcii má byť rovné výške nosnej pásky, ale zároveň musí byť minimálne 30 mm. Pri ukladní roštov do L profilov je vhodné zvoliť profil o 5 mm vyšší ako je výška roštu. Napr. pri roštoch z pásky 30x2 mm, by to bol L profil 35x35x3 mm.

 


Odporúčame používať typizované nenosné šírky roštov (1000 mm) v čo najväčšom meradle viď obrázok nižšie.