Protišmykové rošty

PROTIŠMYKOVÉ ROŠTY sú vhodné do prevádzok, kde dochádza k zaolejovaniu, vlhkosti, zasneženiu, námraze alebo slúžia na komunikačných trasách a v iných kritických podmienkach, kde sa predpokladá nebezpečenstvo šmyku. 

Pri tomto type podlahových roštov sa protišmykové vlastnosti dosahujú tak, že nosné pásky sa zdrsnia razením.

Pri odporovo zváraných roštoch SP je možné realizovať protišmyk len na nosnej páske (označenie pre zvárané protišmykové rošty XSP).

Pri lisovaných roštoch P je protišmyk možné realizovať aj na nosnej aj na nenosnej páske (označenie pre zvárané protišmykové rošty XP).