Rošty pre vysoké zaťaženie

Rošty pre vysoké zaťaženie sú oceľové rošty s rozmerom nosnej pásky nad 40x3 mm.

Tieto rošty sa používajú na miestach, kde je potrebný pohyb vozidiel alebo iných pojazdných mechanizmov od osobných vozidiel, cez vysokozdvižné vozíky až po ťažké nákladné vozidlá. Využívajú sa aj na prekrytie kanálov a plošín, cez ktoré tieto vozidlá prechádzajú.

Pre zvolenie vhodného typu roštu je dôležité poznať kolesový tlak vozidla a vzdialenosť podpier oceľovej konštrukcie. V prípade, že sa v dráhe jazdy vozidiel nachádzajú miesta namáhané účinkami brzdných síl je potrebné zvýšiť kolesové tlaky vozidla koeficientom 1,3.

Orientačnú tabuľku pre návrh roštov pre vysoké zaťaženie si môžete pozrieť tu.