Lisované rošty

LISOVANÉ ROŠTY sa označujú písmenom P, ktoré je odvodené od nemeckého slova "press". Výroba sa riadi normou DIN 24537. V procese výroby sú do kónických zárezov v nosných páskach vlisované pod tlakom vyše 100 ton nenosné pásky. Konštrukcia, ktorá vzniká touto technológiou, je trvalo odolná voči efektu vykývania sa jednotlivých nosníkov, zabezpečuje teda vysokú stabilitu týchto spojov. Túto technológiu je tiež možné nazvať ako studené zváranie.

Lisované rošty je možné využiť ako pochôzdne plochy v energetike, priemysle, prekrytie kanálov, lávok, čistiace rohože pred vstupom do budov, prvky oplotenia a podobne.

Rozmery nosných pások:

20x2    25x2    30x2    35x2 mm

40x2    45x2    50x2    60x2 mm

20x3    25x3    30x3    35x3 mm

40x3    45x3    50x3    60x3 mm

Nenosné pásky: 10x2    10x3    12x2    12x3    14x2

Rozmery oka: 11x11, 22x22, 33x33, 44x44, 66x66 a vzájomné kombinácie čísiel 11,22,33,44,55,66.

Lisované rošty sú lemované pásovinou o rozmere nosnej pásky alebo T profilom.

Rošty je možné dodať bez povrchovej úpravy (čierne), žiarovo zinkované alebo nerezové.